Referenser

  • Alla referenser
  • Avslutade
  • Pågående
Vatten & avlopp • Avslutade

Avvattningssystem Södra Marieholmsbron Göteborg 2016-2017

Tillverkning och montage av helsvetsat avvattningssystem för Södra Marieholmsbron i Göteborg. Rördimension DN100 i rostfritt...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Avvattningssystem Partihallsförbindelsen ”Röda orm” Göteborg 2011

Tillverkning och montage av helsvetsat avvattningssystem för bron Patrihallsförbindelsen i Göteborg. Rördimension DN150-250 i rostfritt...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Pumpstation Teknikhus Göteborg 2019

Installation av rörsystem i pumpstation för dricksvatten. I entreprenaden ingick komplett leverans och montage av...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Blåsmaskinsanläggning ME02 Gryaab 2021

Processluftsystem till AS-bassänger. Entreprenaden omfattade montage av 5st kompressorer, installation av rörsystem DN800 för processluft...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

EN2013 Luftförsörjningssystem reningsverk Gryaab 2015 / Avlastningsledning DN1200 Gryaab 2015

Komplett leverans av 6st Sulzer blåsmaskiner, rör, primärsmide, sekundärsmide, instrument och ventiler för luftförsörjningssystem till...

Läs mer
Petrokemi • Avslutade

Tömningssystem P4 Göteborgs Oljehamn 2019

Byte av rörledningar för Bensin, Eldningsolja och Tryckluft i Göteborgs Oljehamn. Uppdragsgivare Göteborgs Hamn AB.

Läs mer
Petrokemi • Avslutade

Tjockoljeledning P34-KAJ551 Göteborgs oljehamn 2017

Installation av en ny tjockoljeledning DN300 i material P235GH i Göteborgs oljehamn. Uppdragsgivare Göteborgs Hamn...

Läs mer
Petrokemi • Avslutade

OFA- och brandvattenledningar i Göteborgs oljehamn 2017

Installation av rörsystem för OFA- och brandvattenledningar i Göteborgs hamn.

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Värmepumpar Vestforbraending Glostrup 2021

Installation av rörsystem fjärrvärme, kyla och kondensat till nya värmepumpar i Vestforbraendings anläggning i Glostrup...

Läs mer
Kraft & värme • Avslutade

HVAU Carpe Lot3 Uppsala 2021

Installation av rörsystem för fjärrvärme, heta skenan, lågtrycksånga, tryckluft, kvävgas och dejoniserat vatten i utbyggnad...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Värmeverk Gamleby 2021

Rörinstallationer för ny panna P1 och byte av panna P3 samt ny rökgaskondensering. Entreprenaden omfattade...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Askhantering Sävenäs HP3 2018

Installation av ny flygaskhantering på Sävenäsverket i Göteborg. En totalentreprenad där vi levererade komplett utrustning...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Pumpstationer i Högbytorp, Säby, Kungsängen och Bro 2018

Installation av rörsystem för fjärrvärme i nyuppförda pumpstationer i Högbytorp, Säby och Kungsängen. Ombyggnad av...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Värmepumpsanläggning VA Syd Malmö 2017

Installation av rörsystem för fjärrvärme och spillvatten i nyuppförd värmepumpsanläggning på VA Syd i Malmö....

Läs mer
Kyla • Pågående

Kylcentral Lindholmen 2012

Installation av rörsystem…

Läs mer
Kyla • Pågående

Dafgård klimatklivet 2021-2022

Installation av rörsystem…

Läs mer
Kyla • Pågående

Kyllager COOP Eskilstuna 2021

Installation av rörsystem i COOP´s nyuppförda frys och kyllager i Eskilstuna. Uppdragsgivare Francks kylindustri Norrköping...

Läs mer
Industri • Pågående

Byte av Ångledningar Mönsterås 2020

Prefabricering av ångledningar DN150-450 mellan panna och turbin. Inkoppling sker i 2021. Uppdragsgivare Södra Skogsägarnas...

Läs mer
Industri • Pågående

Upgrade Mörrum SP3 Steg1 2020

Byte matarvattenledning DN200. Installation ny SÄV på huvudångledning med tillhörande ljuddämpare och styrskåp med impulsledningar....

Läs mer
Industri • Pågående

Expansionsprojekt Södra Cell Värö 2016

Installation av rörsystem fjärrvärme och sekundärvärme. Uppdragsgivare Södra Cell AB.

Läs mer
Industri • Pågående

Biogas 2012

Installation av rörsystem i nyuppförd biogasanläggning i Göteborg till uppdragsgivare Valmet AB.

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Avvattningssystem Södra Marieholmsbron Göteborg 2016-2017

Tillverkning och montage av helsvetsat avvattningssystem för Södra Marieholmsbron i Göteborg. Rördimension DN100 i rostfritt...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Avvattningssystem Partihallsförbindelsen ”Röda orm” Göteborg 2011

Tillverkning och montage av helsvetsat avvattningssystem för bron Patrihallsförbindelsen i Göteborg. Rördimension DN150-250 i rostfritt...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Pumpstation Teknikhus Göteborg 2019

Installation av rörsystem i pumpstation för dricksvatten. I entreprenaden ingick komplett leverans och montage av...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

Blåsmaskinsanläggning ME02 Gryaab 2021

Processluftsystem till AS-bassänger. Entreprenaden omfattade montage av 5st kompressorer, installation av rörsystem DN800 för processluft...

Läs mer
Vatten & avlopp • Avslutade

EN2013 Luftförsörjningssystem reningsverk Gryaab 2015 / Avlastningsledning DN1200 Gryaab 2015

Komplett leverans av 6st Sulzer blåsmaskiner, rör, primärsmide, sekundärsmide, instrument och ventiler för luftförsörjningssystem till...

Läs mer
Petrokemi • Avslutade

Tömningssystem P4 Göteborgs Oljehamn 2019

Byte av rörledningar för Bensin, Eldningsolja och Tryckluft i Göteborgs Oljehamn. Uppdragsgivare Göteborgs Hamn AB.

Läs mer
Petrokemi • Avslutade

Tjockoljeledning P34-KAJ551 Göteborgs oljehamn 2017

Installation av en ny tjockoljeledning DN300 i material P235GH i Göteborgs oljehamn. Uppdragsgivare Göteborgs Hamn...

Läs mer
Petrokemi • Avslutade

OFA- och brandvattenledningar i Göteborgs oljehamn 2017

Installation av rörsystem för OFA- och brandvattenledningar i Göteborgs hamn.

Läs mer
Kraft & värme • Avslutade

HVAU Carpe Lot3 Uppsala 2021

Installation av rörsystem för fjärrvärme, heta skenan, lågtrycksånga, tryckluft, kvävgas och dejoniserat vatten i utbyggnad...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Värmepumpar Vestforbraending Glostrup 2021

Installation av rörsystem fjärrvärme, kyla och kondensat till nya värmepumpar i Vestforbraendings anläggning i Glostrup...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Värmeverk Gamleby 2021

Rörinstallationer för ny panna P1 och byte av panna P3 samt ny rökgaskondensering. Entreprenaden omfattade...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Askhantering Sävenäs HP3 2018

Installation av ny flygaskhantering på Sävenäsverket i Göteborg. En totalentreprenad där vi levererade komplett utrustning...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Pumpstationer i Högbytorp, Säby, Kungsängen och Bro 2018

Installation av rörsystem för fjärrvärme i nyuppförda pumpstationer i Högbytorp, Säby och Kungsängen. Ombyggnad av...

Läs mer
Kraft & värme • Pågående

Värmepumpsanläggning VA Syd Malmö 2017

Installation av rörsystem för fjärrvärme och spillvatten i nyuppförd värmepumpsanläggning på VA Syd i Malmö....

Läs mer
Kyla • Pågående

Kylcentral Lindholmen 2012

Installation av rörsystem…

Läs mer
Kyla • Pågående

Dafgård klimatklivet 2021-2022

Installation av rörsystem…

Läs mer
Kyla • Pågående

Kyllager COOP Eskilstuna 2021

Installation av rörsystem i COOP´s nyuppförda frys och kyllager i Eskilstuna. Uppdragsgivare Francks kylindustri Norrköping...

Läs mer
Industri • Pågående

Byte av Ångledningar Mönsterås 2020

Prefabricering av ångledningar DN150-450 mellan panna och turbin. Inkoppling sker i 2021. Uppdragsgivare Södra Skogsägarnas...

Läs mer
Industri • Pågående

Upgrade Mörrum SP3 Steg1 2020

Byte matarvattenledning DN200. Installation ny SÄV på huvudångledning med tillhörande ljuddämpare och styrskåp med impulsledningar....

Läs mer
Industri • Pågående

Expansionsprojekt Södra Cell Värö 2016

Installation av rörsystem fjärrvärme och sekundärvärme. Uppdragsgivare Södra Cell AB.

Läs mer
Industri • Pågående

Biogas 2012

Installation av rörsystem i nyuppförd biogasanläggning i Göteborg till uppdragsgivare Valmet AB.

Läs mer