Avvattningssystem Södra Marieholmsbron Göteborg 2016-2017

Tillverkning och montage av helsvetsat avvattningssystem för Södra Marieholmsbron i Göteborg. Rördimension DN100 i rostfritt material. Entreprenaden omfattade ca 125st stuprör, 1km rör och 35st rännor för avrinning av vatten mellan varje överdelskonstruktion samt ett mindre antal längsgående ledningar. Uppdragsgivare Skanska Sverige AB.

Läs mer om vår tjänst – Vatten och avlopp