Avvattningssystem Södra Marieholmsbron Göteborg 2016-2017

Tillverkning och montage av helsvetsat avvattningssystem för Södra Marieholmsbron i Göteborg. Rördimension DN100 i rostfritt material. Entreprenaden omfattade ca 125st stuprör, 1km rör och 35st rännor för avrinning av vatten mellan varje överdelskonstruktion samt ett mindre antal längsgående ledningar. Uppdragsgivare Skanska Sverige AB.