Kraft & värme

Här svetsade vi sannolikt vår första svetsskarv. Vi har varit en trogen entreprenör till den svenska och den nordiska kraft- och värmeproducerande sektorn.

Några exempel på anläggningar är mindre panncentraler som används för glesare områden och färre abonnenter eller bara som reserv, till större kraftvärmeverk som förser större områden och städer med varmvatten och i många fall även elektricitet genom att man skickar ånga genom en turbin som driver en generator. Ånga är en vanlig restprodukt i många anläggningar och varför släppa ut den i tomma luften när man kan använda den för att skapa elektricitet!

I denna sektor är det väldigt vanligt med legerade material. Alltså material som klarar stora påfrestningar från höga tryck och temperaturer. Det ställs krav på att svetsarna har erfarenheten och kompetensen för ett litet fel kan vara kostsamt. Vår verksamhet har utformats efter dessa krav och därför har vi som vana att alltid leverera en hög kvalité.