Vatten & avlopp

Vi har utfört flertal installationer för eller kopplade till hantering av dricksvatten, dagvatten och spillvatten; eller kallat avloppsvatten i mer daglig tal.

Här kan det vara installationer som är för renings- eller distributionsprocessen men även service-system i anläggningar så som trycklufts- eller vattensystem.

Här arbetar vi ofta med rostfria material och nästan uteslutande med syrafast 316L. Med anledning av den starkt korrosiva miljön så behöver man material som står emot korrosion (rost). Renligheten är viktig och små föroreningar kan få stora konsekvenser. Därför är det viktigt med genomtänka arbetsmetoder, noggranna riskanalyser, samordning och planering för att eliminera riskerna i projekten.

Både vår ledande och utförande personal har lång erfarenhet av installationsarbeten inom detta område och vi lägger stor vikt att all personal har den erfarenhet och utbildning som krävs för uppdragen.