Komplett leverans av 6st Sulzer blåsmaskiner, rör, primärsmide, sekundärsmide, instrument och ventiler för luftförsörjningssystem till EN-bassängerna. Uppdragsgivare Gryaab.

Installation av rostfri rörledning DN1200 i kulvert. Uppdragsgivare Gryaab AB.

Läs mer om vår tjänst – Vatten och avlopp