Kvalitet & miljö

Hållbarhet inom företaget

 Personalens hälsa

Vår personal är företagets kunskap och det finns inget viktigare i ett företag än dess personal. Därför är vår personals hälsa och välbefinnande viktigt för oss. Vi är måna om att vår personal trivs och har möjligheter till att utvecklas. Alla skall ha möjligheten till att kunna påverka sin arbetsmiljö eller arbetssituation och vara delaktiga i de viktiga beslut som tas i organisationen. Vi har ett systematiskt ledningssystem för arbetsmiljö i linje med ISO 45001.

 Höga krav på kvalitet 

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och hållbarhet. SK Licenssvets är certifierade enligt SS-EN 1090-1 och SS-EN 3834-2. Våra licenser är provade och godkända enligt AFS – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och det europeiska tryckkärlsdirektivet PED – Pressure Equipment Directive. Vi har ett systematiskt kvalitetsledningssystem i linje med ISO 9001.

Värdeskapande kundrelationer  

Vi arbetar för hållbara och värdeskapande kundrelationer. Vårt fokus är att skapa och hålla sunda relationer till våra kunder genom att arbeta utefter kärnvärden och uppförandekoder. Vi accepterar inte diskriminering eller oetiska uppträdanden. Uppförandekoder omfattar principerna för bland annat gåvor, förmåner, intressekonflikter och exkludering.

Vårt miljöledningssystem 

Vi värnar om vår planet och människan. Vi främjar biologisk mångfald då det är livsavgörande för upprätthållande av liv på jorden. Vi väljer leverantörer och produkter som har ett neutralt eller minskat avtryck på klimatet och som går att återvinna. SK Licenssvets strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet och minimera miljöbelastningarna från material och tjänster. 100% av vårt avfall går för återvinning eller deponi till Renova eller Järnmalmer i Göteborg. Vi har ett systematiskt miljöledningssystem i linje med ISO 14001.

SK Licenssvets hållbarhetsprogram 

  • SK Licenssvets skall vara en säker och trygg arbetsplats
  • Vi skall leverera hög kvalité
  • Vi skall vara effektiva och flexibla
  • Leverera hållbara installationer med minsta möjliga avtryck på miljö och människa
  • Värna om våra kunder och leverantörer
  • Alltid sträva efter förbättring och utveckling
  • Främja och investera i ny teknik
  • Systematiskt arbete med spårbarhet, mätbarhet, uppföljning och förbättring