Service & reparationsarbeten

SK Licenssvets utför service och reparationsarbeten till ett flertal kunder. Arbetena kan handla om daglig eller intervallstyrd service till service som avropas vid behov. Oftast sker detta mot ramavtal med avtalade tim- eller enhetspriser.

Service och reparationsarbete kan vara allt från att en uttjänt ventil eller pump behöver bytas ut till akuta läckage behöver åtgärdas.

Några exempel på arbeten vi utfört är:

 • Byte av slingor i tubvärmeväxlare
 • Påläggssvetsning på axlar, rostrar, skrapare, ask-/bränsleskruvar, turbinhus,
  propellrar
 • Reparationssvetsning av slitageskador på betongpumpningsfordon, skopor och
  verktyg till grävmaskiner och hjullastare
 • Byte eller förstärkning av mantelplåtar på cisterner
 • Byte av uttjänta pumpar, värmeväxlare, ventiler och instrument
 • Anpassning, ändring eller förstärkning av stålkonstruktioner
 • Reparationssvetsning av en och en annan cykel eller antikvitet till privatpersoner