Tjänster

Skiddar

Vi tillverkar skiddar även kallat unitar i alla dess former och med olika material såsom exempelvis rostfritt, syrafast, stål i målat eller galvat utförande.

Bland annat har vi tillverkat fläktramar till offshore, pumpskiddar, filterenheter, ammoniakbord, ventilstationer, kompletta unitar med tankar, pumpar, växlare och rörledningar helt färdigisolerade redo för inkoppling på arbetsplatsen.

Vi kan även åta oss konstruktion och design men i dom flesta fallen har kunden en färdig handling eftersom det är deras produkt.