Stål & Smideskonstruktioner

Stål och smideskonstruktioner har vi återkommande normalt som en del i våra rörentreprenader men sen har vi även mot ”byggsektorn” där vi jobbar med bland annat takstolar, pelare, avväxlingar, trappor, räcken och plattformar men i mindre skala sett till den övriga verksamheten.