Stål- och smideskonstruktioner

Stål- och smideskonstruktioner har vi återkommande som en del i våra rörentreprenader men sen har vi även mot ”byggsektorn” där vi jobbar med bland annat takstolar, pelare, avväxlingar, trappor, räcken och plattformar.

När man jobbar med installation av stora och små rörsystem dyker det förstås upp en hel del arbete runt om själva rören, det som håller upp rören kallar vi för rörstöd. Rörstöd är indelade i två kategorier, Primärsmide är det som monteras mot själva röret. Sekundärsmide är stålkonstruktionen som primärsmidet vilar på eller är infäst emot. Sekundärsmidet är oftast förankrat mot golv, vägg, tak eller pelare.

 

Stål – helt eller delvis

Beroende på vad det är som ska byggas kan stålet spela lite olika roller. När det gäller rena stålkonstruktioner som plattformar och trappor är det ofta ganska enkelt att projektera och få allt på plats – med en blandning av prefab och smide på plats har vi beredskap för att konstruera saker precis som du vill ha dem.

Sekundärsmide kan ibland vara lite knivigt om det är begränsat med yta och infästningsmöjlighet och dessutom vill man ju vidhålla framkomlighet och servicevänlighet utan att det blir för omfattande. I de större uppdragen är arbetshandlingar oftast redan framtagna av kund men i mindre och medelstora uppdrag så hjälper vi ofta kunden med att ta fram lösningar.

För att hålla högsta kvalitet och kostnadseffektivitet så tillverkar vi alla stålkonstruktioner i vår verkstad i Göteborg. I helt eller delat utförande beroende på storlek och förutsättningar för själva montaget. 

Vi har partners för ytbehandlingar som polering, betning, blästring, målning, varmgalvanisering och brandskyddsmålning.

 

Prata stålkonstruktioner med oss!

Om du vill veta mer om oss, våra olika tjänster eller vilken stålkonstruktion vi kan bygga åt dig är det bara att kontakta oss så berättar vi gärna mer.