Petrokemi

Till petrokemin har vi tillverkat och installerat rörsystem i många år. Vi är ofta i oljehamnar och utför underhåll, byter ut uttjänta rörledningar, bygger ut rörsystem, monterar utrustning och monterar stålkonstruktioner.

Inom denna sektor är det vanligt med EX-klassade områden då de hanterar brandfarliga produkter. Det ställer höga krav på säkerheten. Vi har erfarenhet att arbeta inom dessa områden och det gör också att vi har en högt satt nivå när det kommer till den generella säkerhetsnivån i bolaget. Vi ställer alltid höga krav på att vår personal har erfarenhet, kompetens, utbildningar och erforderlig skyddsutrustning för de olika uppdragen.

Här arbetar vi ofta med kolstålsmaterial och rostfria material. Arbete sker nästan uteslutande ifrån ritningar och isometrier samt flödesscheman som arbetshandlingar. Dokumentationsnivån är hög och man behöver planera, utföra noggranna riskanalyser och ta hänsyn till en verksamhet som aldrig sover. Det ställer därför höga krav på samordning, planering och kommunikation.