Petrokemi

Till petrokemin har vi tillverkat och installerat rörsystem i många år. Vi är ofta i oljehamnar och

  • utför underhåll
  • byter ut uttjänta rörledningar
  • bygger ut rörsystem
  • monterar utrustning 
  • monterar stålkonstruktioner

Inom petrokemi är det vanligt med EX-klassade områden då de hanterar brandfarliga produkter och därför ställer höga krav på säkerheten. Vi har erfarenhet att arbeta inom dessa områden och det gör också att vi har en högt satt nivå när det kommer till den generella säkerhetsnivån i bolaget. 

Rörinstallationer 

När det kommer till rörinstallationer inom petrokemi arbetar vi ofta med kolståls- och rostfria material. Arbete sker nästan uteslutande utifrån ritningar och isometrier samt flödesscheman som arbetshandlingar. 

Nivån på dokumentationen är hög och man behöver planera, utföra noggranna riskanalyser och ta hänsyn till en verksamhet som aldrig sover. Det ställer därför höga krav på samordning, planering och kommunikation.

SK Licenssvets – din rörinstallatör inom petrokemi

SK Licenssvets är en engagerad samarbetspartner som ständigt arbetar på att ligga i framkant av utvecklingen. Vi ser dessutom till att finnas tillgängliga för dig under hela resan, även bortom installationen för den service och underhåll som anläggningarna behöver. Vi har lösningarna inom petrokemi som är skräddarsydda efter användningsområde och dina behov. 

Vår kompetens inom installationer och de höga kraven som vi ställer på oss själva sparar tid, pengar och miljö samtidigt som det garanterar ett hållbart resultat. 

Kontakta oss för rörentreprenad inom petrokemi 

Vi ställer alltid höga krav på att vår personal har erfarenhet, kompetens, utbildningar och erforderlig skyddsutrustning för de olika uppdragen. Har du några frågor eller funderingar kring våra rörinstallationer inom petrokemi? Varmt välkommen att kontakta oss på SK Licenssvets, vi hjälper gärna till!