Industri

Vi har i många år levererat och monterat rörsystem och utrustning till den svenska industrin. Exempel på industrier är pappersmassa och tillverkningsindustrin som levererar produkter till företag och konsumenter.

De industriella verksamheterna och dess miljöer kan vara varierande och kravställandet kan se olika ut även ifall installationerna kan till synes vara identiska mellan olika anläggningar. I många fall utförs installationer efter flödesscheman eller ”PPP” PEK-PÅ-PLATS. Därför ställer vi höga krav på att vår ledande och utförande personal har rätt erfarenhet, kompetens och behörighet. Inte enbart för det funktionsmässiga utan också för att utförandet skall uppfylla och hålla sig inom de ramar som är satta i standarder och föreskrifter.