Industrirör

Vi har i många år levererat och monterat rörsystem och utrustning till den svenska industrin inom energi, värme, kyla, process och pappersmassa.

Rörinstallationer – industri

De industriella verksamheterna och dess miljöer kan vara varierande vilket kan alternera kraven, trots att installationerna  till synes är identiska mellan olika anläggningar. I många fall utförs installationer efter flödesscheman eller PPP (PEK-PÅ-PLATS). 

Därför ställer vi höga krav på att vår ledande och utförande personal har rätt erfarenhet, kompetens och behörighet. Detta är inte enbart för det funktionsmässiga utan också för att utförandet skall uppfylla och hålla sig inom de ramar som är satta i standarder och föreskrifter.

SK Licenssvets – installationsbolaget för dig 

Vi har lösningarna inom industrirör som är skräddarsydda efter användningsområde och dina behov. Vår kompetens inom installationer och de höga kraven som vi ställer på oss själva sparar tid, pengar och miljö samtidigt som det garanterar ett hållbart resultat. 

SK Licenssvets är en engagerad samarbetspartner som ständigt arbetar på att ligga i framkant av utvecklingen och främjandet av smarta och innovativa lösningar. Vi ser dessutom till att finnas tillgängliga för dig under hela installationsresan och bortom det för den service och underhåll som industrin behöver.

Kontakta oss om rörentreprenad 

Har du några frågor eller funderingar kring våra rörinstallationer för industrier? Varmt välkommen att kontakta oss på SK Licenssvets, vi hjälper gärna till!