Underhållsstopp

SK Licenssvets har erfarenhet och kapaciteten för de större och mer omfattande underhållsarbetena. Vi har i flertal underhållsprojekt gjort utbyggnationer, bytt ut uttjänta rörledningar, gjort inkopplingar mot befintliga rörledningar och reparationsarbeten med högt ställda krav på kvalitet och säkerhet på kortast möjliga tid.

Vi har utfört underhåll och inkopplingar under driftstopp på anläggningar så som pappersmassa, kraftvärmeverk och petrokemin. Allt från stopparbeten som pågår under några timmar till veckor med en bemanning på upp emot 60-70 svetsare och montörer samt platsorganisation med arbetsledning och platschef.

Vi har ett nära samarbete med flera partners och UE för tjänster som oförstörande provning, värmebehandling och ytbehandling vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett utförande.

Resultatet är helt avgörande beroende på de förberedelser och planering som görs innan själva driftstoppet. Planering och samordning kan pågå i flera veckor och ibland månader innan ett driftstopp med flertal aktiviteter kan påbörjas. Det är av ytters vikt att arbetet blir klart i tid utan att göra några avsteg eller avkall på kvalitén eller säkerheten. Vi har erfarenheten, behörigheterna och resurserna för att tillgodose våra kunder i deras underhållsprojekt.