Kyla

Kyla varför behöver vi det? Svaret är enkelt, vi är lika beroende av kyla som vi är av värme. Även ifall vi tycker om värmen mer än kylan just under vintermånaderna. Kylan behöver vi för att hålla våra livsmedel färska, kyla maskiner och utrustning från att överhettas, komfortkyla till byggnader, fastigheter och butiker.

Vi utför installationer dagligen inom denna sektor och vanligast är kyl- och fryslager. Kylsystemen kan trots att de uppfyller samma funktion använda sig av olika metoder för framställning och olika typer av media för förflyttning. Exempel på de vanligast köldmedium som används är Ammoniak och Glykol.

Det är både mycket rostfritt men även kolstålsmaterial i dessa anläggningar. Ofta installerar vi rörsystemen efter flödesschema, översiktsritningar, layout eller vid mindre uppdrag efter ”PPP” PEK-PÅ-PLATS. Även inom denna sektor ställer vi höga krav på att vår ledande och utförande personal har erfarenhet och kompetens för installation inom kyla.