Transportable boiler-/cooling centers

Tillverkning av transportabla panncentraler förkortat TPC även kallade provisoriska uppställningspannor PUP har vi gjort sedan 2002 med varierande storlekar upp tom 10 MW med en vikt på ca 45 ton.

Även transportabla kylcentraler i antingen färdiga containrar 10, 20 eller 40 fot eller kylhus tillverkat i helt eller delat utförande beroende på mängd av utrustning som den ska innehålla.

Allt är tillverkat i våra verkstäder helt från grunden till nyckelfärdig anläggning med konstruktion och design utifrån kundens krav och önskemål eller utifrån färdig handling som sedan transporteras till kund och kopplas in.