Den fullvärdiga partnern inom licenssvetsning

Bland våra arbetsuppdrag ingår installationer och licenssvetsning i ett flertal industrier och anläggningar, inte bara i närområdet, utan både rikstäckande och internationellt.

Vision & Affärsidé

”Vi är specialister på rör, svetsning & installationer där vår erfarenhet gör oss slagkraftiga”

Jobba hos oss

Vi behöver dig till vår organisation!

Vi är ständigt på jakt efter duktiga och drivna medarbetare som vill arbeta i en växande organisation. Vår arbetsplats erbjuder en dynamisk och internationell arbetsmiljö.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi värnar om vår planet och allt liv på den, främjar biologisk mångfald och väljer miljövänliga leverantörer med produkter som är återvinningsbara samt har ett neutralt eller minskat klimatavtryck. Vi på SK Licenssvets strävar efter en ständig förbättring i vårt miljöarbete för att minimera miljöbelastningen från material och tjänster.

Personalens trivsel och välmående är även det av högsta vikt för oss. Våra anställda ska ha möjlighet till att påverka sin arbetsmiljö eller arbetssituation och vara delaktiga i de viktig beslut som tas i organisationen.

 

Vi värdesätter våra kunder. För att arbeta hållbart och bilda värdeskapande och sunda kundrelationer arbetar vi utifrån kärnvärden och uppförandekoder. Vår organisation håller även höga krav vad gäller kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

Här kan ni läsa vidare om vårt hållbarhetsarbete.