Kvalite & Miljö

SK Licenssvets är certifierade enligt SS EN 1090 och ISO 3834 och arbetar ständigt för att upprätthålla kraven som ställs genom certifieringen
Alla våra procedurer och prövningar kontrolleras och kvalificeras av ackrediterat organ. Vi har ett utmärkande brett register med procedurer och prövningar som gör att vi kan utföra kvalificerad svetsning i de flesta svetsbara metaller i enlighet med de kvalitetsstyrningsstandarderna som ofta är ett krav från kund eller myndighet. Kvalité är för oss en sakfråga om riktlinjer och krav men även en fråga om kvalitén på resultat och varje medarbetare.


Kontrollerad svetsning
WPQR (Welding Procedure Qualification Record) är ett dokument utifrån ett erlagt kontrollerat prov som kvalificerar en eller flera svetsprocedurer. En svetsprocedur eller med annat namn WPS (Welding Procedure Specification) är ett dokument som beskriver svetsningens procedur. Varje WPS är unik beroende på material, metod och dimension.

Våra WPQR är provade och godkända enligt standard EN ISO 15614-1

Svetsarprövning är ett dokument som intygar att den individuella svetsaren är behörig att utföra kvalificerad svetsning. Varje svetsarprövning är unik, likt WPS beroende på material, metod och dimension.

Våra svetsarprövningar är provade och godkända enligt standard SS EN 287/ SS EN ISO 9606.


Målsättning för kvalitet och miljö
SK Licenssvets policy är att alltid uppfylla kunders önskemål och krav på produkter/tjänster i flesta förekommande material och utföranden samt att eftersträva ett nära samarbete med våra leverantörer.

SK Licenssvets strävar efter att förbättra och på bästa lämpliga sätt efterleva lagar och andra krav samt förordningar. Fastställande av behov och tillhandahålla de resurser för att upprättehålla och underhålla kvalitetsledningssystemet. Ständigt förbättra dess verkan och öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla kundens krav.

SK Licenssvets strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet och minimera miljöbelastningen från produkter och tjänster. Där ekonomin ej väsentligt skiljer sig välja produkter som har dokumenterat mindre miljöpåverkan. Minmera bortfall av råvaror, material och energi samt minimera användningen av icke förnyelsebara material. Minimera uppkomsten av avfall och främja användningen av återvinningsbart material.

Vi har egna stationer för avfallshantering från hela kedjan, från mat till stål, vilket utmärker oss gentemot våra konkurrenter. Hållbar utveckling i ett miljöperspektiv genomsyrar hela verksamheten där den stora frågan går till minimering och effektivisering för att minska miljöpåverkan.