Vision & Affärsidé
SK Licenssvets affärsidé
"Vi är specialister på rör, svetsning och installationer där vår erfarenhet gör oss slagkraftiga"

SK Licenssvets vision
"Vi strävar efter att ligga i framkant av nytänkande och i spetsen för utveckling"


SK Licenssvets ska erbjuda kunderna tekniskt anpassade tjänster på installation, tillverkning och underhåll. Vår affärsverksamhet ska ständigt verka för att följa lagar och regler och ständigt ligga i framkant av utvecklingen i branchen där allt hårdare krav ställs. Vi ska hålla konkurrenskraftiga priser i enlighet med den svenska marknaden utan att försämra kvaliten och service. För att hänga med i den prispressade utveckling strävar vi efter spetskompetens och att utmärka oss med ett duktigt team av medarbetare som blir efterfrågade. Kundens önskemål skall vara i fokus och tillgodoses på bästa möjliga sätt för upprätthållande av en god och hållbar relation.